Update cookies preferences

Енергийният пейзаж на България и високия брой проекти за домашни ВЕИ, чакащи за оценители

В четвъртия месец продължава забавянето на процеса на разглеждане и оценяване на 2001 представени проекта от домакинства, които кандидатстваха за безвъзмездна помощ за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи за производство и съхранение на електроенергия. Причината за това е липсата на достатъчен брой оценители на проектите поради ниското заплащане. С […]

България променя подхода: Промени в ЗЕВИ за домакинствата

В последните години България  се опитва да затвърди позициите си в положително развитие към изполването на възобновяема енергия. С насърчаването на процеса и либерализация на енергийния пазар, българските домакинства вече имат възможност да станат активни производители и продавачи на електроенергия чрез собствените си възобновяеми източници. Тези промени в ЗЕВИ предоставят на крайните потребители правото да […]

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Главната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да допринесе за икономическото и социално възстановяване след кризата, предизвикана от пандемията на COVID-19. За постигане на тази цел са събрани различни инициативи и реформи, насочени към възстановяването на икономическия растеж и предоставянето на защита срещу негативни външни влияния.Планът слага основите за зелена и цифрова трансформация […]

Bluesun Solar: Качество и надеждност в соларната индустрия

Защо да изберете нашите услуги, като техен представител за източна България !? Докато светът се движи към устойчиви възобновяеми източници на  енергия и отговорен начин на живот, соларната енергия е неизбежна част от тази трансформация. В стремежа си за енергийна ефективност и опазване на околната среда, Соларни Системи Варна се изявяват  като партньор, който е  […]

bg_BGBulgarian