Update cookies preferences

ФвЕЦ по Европроцедура за предприятия

Процедура след одобрение за сключване на договори за финансиране с крайните получатели за предоставяне на средства. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 4А

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

Настоящата процедура за подбор на предложения е за изпълнение на инвестиция С4.I2 „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ (С4.I2) от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.При реализацията на инвестицията ще се използва най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи до 10 kWp, с което настоящата процедура ще […]

bg_BGBulgarian