Update cookies preferences

ФвЕЦ по Европроцедура за предприятия

Процедура след одобрение за сключване на договори за финансиране с крайните получатели за предоставяне на средства. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 4А

Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

Настоящата процедура за подбор на предложения е за изпълнение на инвестиция С4.I2 „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ (С4.I2) от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.При реализацията на инвестицията ще се използва най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи до 10 kWp, с което настоящата процедура ще […]

Енергийният пейзаж на България и високия брой проекти за домашни ВЕИ, чакащи за оценители

В четвъртия месец продължава забавянето на процеса на разглеждане и оценяване на 2001 представени проекта от домакинства, които кандидатстваха за безвъзмездна помощ за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и фотоволтаични системи за производство и съхранение на електроенергия. Причината за това е липсата на достатъчен брой оценители на проектите поради ниското заплащане. С […]

България променя подхода: Промени в ЗЕВИ за домакинствата

В последните години България  се опитва да затвърди позициите си в положително развитие към изполването на възобновяема енергия. С насърчаването на процеса и либерализация на енергийния пазар, българските домакинства вече имат възможност да станат активни производители и продавачи на електроенергия чрез собствените си възобновяеми източници. Тези промени в ЗЕВИ предоставят на крайните потребители правото да […]

Изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение на енергия в предприятията

Главната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да допринесе за икономическото и социално възстановяване след кризата, предизвикана от пандемията на COVID-19. За постигане на тази цел са събрани различни инициативи и реформи, насочени към възстановяването на икономическия растеж и предоставянето на защита срещу негативни външни влияния.Планът слага основите за зелена и цифрова трансформация […]

Предстои ли енергийна криза? Икономически и енергийни рискове

„Лукойл Нефтохим България“ предупреди за потенциални проблеми във връзка с новия законопроект за промяна на закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки срещу Русия.Прекъсването на вноса на Руски петрол може да доведе до увеличение на цените на горивата поради намаляване на наличността и увеличаване на търсенето, а това от своя страна може да има […]

Bluesun Solar: Качество и надеждност в соларната индустрия

Защо да изберете нашите услуги, като техен представител за източна България !? Докато светът се движи към устойчиви възобновяеми източници на  енергия и отговорен начин на живот, соларната енергия е неизбежна част от тази трансформация. В стремежа си за енергийна ефективност и опазване на околната среда, Соларни Системи Варна се изявяват  като партньор, който е  […]

bg_BGBulgarian